Preloader

Granturi de sprijin acordate prin POC 2014-2020 si cofinantare de la bugetul de stat


Valoare eligibila prin programul Servicii și Comerț : 250.000 lei

Condiţii

 • Ponderea investițiilor in mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora si software-uri necesare desfășurării activității reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise in planul de investiții
 • Sa creați minim 2 locuri de munca (șomeri, defavorizați sau absolvenți după 01.01.2013)

Condiţii

 • Firma înființată de minim 1 an
 • Profit net si din exploatare la sfârșitul ultimului an
 • Sediul URBAN sau RURAL
 • Întreprinderea are un număr mediu de 3 angajați la sfârșitul ultimului exercițiu financiar
 • Codul CAEN, pe care se realizează investiția, sa fie autorizat de peste 12 luni
 • Finanțare 75%, maxim 250.000 Lei
 • Domenii eligibile: servicii, comerț

Top Padding

Top Padding

Cheltuieli eligibile:

 • Achiziționarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității) - max. 150.000 lei
 • Achiziționarea de cititoare pentru cod de bare – max. 8.000 lei
 • Achiziționarea de cântare electronice cu/fără printre pentru etichetare – max. 10.000 lei
 • Achiziționarea de aparate de marcat electronice fiscale – max. 8.000 lei
 • Achiziționarea de echipamente tehnologice, mașini, utilaje și instalații de lucru inclusiv software-ul aferent, aparate și instalații de măsurare, control și reglare necesare desfășurării activităților pentru care a solicitat finanțare, sau obiecte de inventar asimilate acestora, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard și automatelor muzicale – max. 250.000 lei
 • Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie 5 pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare – max. 250.000 lei
 • Achiziționarea de instalații de încălzire sau climatizare aferente spațiului de comerț sau servicii – max. 20.000 lei
 • Achiziționarea de elector și motostivuitoare – max. 250.000 lei
 • Brevete de invenție, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licențe), software pentru comerțul on-line, software-uri necesare desfășurării activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață – max. 60.000 lei
 • Mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă) sau obiecte de inventar asimilate acestora - max. 250.000 lei
 • Achiziționarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepția vehiculelor de teren simbol G respectiv cu excepția vehiculelor de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost - max. 250.000 lei
 • Certificarea unui sistem de management al calității/ mediului/ sănătății și securității ocupaționale/ siguranței alimentelor, în conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008 (sistem de management al calității); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranței alimentelor); OHSAS 18001:2007 (sistem de management al sănătății și securității ocupaționale), simplu sau integrat; - max. 24.000 lei
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activității solicitantului și a produselor sau serviciilor promovate, (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii care nu au altă pagină web – max. 10.000 lei
 • Participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesională / specializare / perfecționare profesională în domeniul activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pentru care a solicitat finanțare, participarea la cursuri privind noțiuni fundamentale de igienă necesare în activitățile de comercializare a produselor și serviciilor de piață – max. 20.000 lei
 • Achiziționarea de spatii comerciale de comerț sau prestări servicii în legătură directă cu activitățile codului CAEN pe care se accesează Programul – max. 250.000 lei
 • Comisionul de garantare aferent anului acordării garanției, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite, în cazul garanțiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de investiții acceptate in cadrul
 • Programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului; - max. 16.000 lei
 • Consultanta pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului program și implementarea proiectului / servicii de consultanta primită în scopul întocmirii documentației și implementării sistemelor de management al calității/mediului/sănătății și securității muncii/siguranței produselor alimentare, simplu sau integrat – max. 8.000 lei

 

Top Padding

Mecanisme de implementare

Cerere de plata:

Furnizorii de echipamente sunt dispuși să emită factură, să livreze echipamentele la locația de implementare, să le pună în funcțiune, pentru ca mai apoi un reprezentat al AIMMAIPE/Banca să vină să le verifice că sunt puse în funcție, pentru ca în 45 de zile statul să elibereze banii de la Servicii și Comerț care pot fi mai apoi trimiși către furnizor.

Cerere de decont:

Întreprinzătorul are aproape deja toți banii aferenți proiectului înscris în programul Servicii și Comerț , realizează cheltuielile din banii proprii și apoi depune una sau mai multe cereri de rambursare prin care își recuperează banii investiți de la AIMMAIPE, după ce un reprezentat al AIMMAIPE/Banca să vină să le verifice ca sunt puse în funcție.

Credit punte:

Banca Transilvania, CEC Bank si BCR vor acorda credite punte pentru finanțarea antreprenorilor selectați în program, achitând integral atât furnizorii, cât și celelalte investiții bugetate prin planul de afaceri, urmând ca apoi să își recupereze banii creditați de la AIMMAIPE, după ce un reprezentat al AIMMAIPE/Banca să vină să verifice că echipamentele sunt puse în funcție.

Oferim garanția de bună execuție!

Pentru că ne dorim ca toți clienții noștri să fie mulțumiți oferim banii înapoi în cazul în care există probleme generate de noi - care nu pot fi remediate.