Your address will show here +12 34 56 78
Start-Up

Start-Up

Sprijin pentru înființare de activități neagricole în zone rurale

Eligibilitatea solicitantului

Fermieri sau membrii unei gospodării agricole
Microîntreprinderi şi întreprinderi mici existente/nou înființate în spațiul rural.

Valoarea finanțării
max. 70.000 euro / proiect

Alocare financiară: 50.000.000 €
Finanțare nerambursabilă
100%

0% contribuție proprie
Activități și cheltuieli eligibile

Activități de producție (ex. Fabricarea produselor textile);
Activități meșteșugărești (ex. activități de artizanat);
Activități turistice (ex. structuri de cazare de tip camping);
Servicii (ex. medicale, sociale, sanitar-veterinare);
Investiții legate de furnizarea de servicii agricole secundare (ex. activități legate de însămânțarea artificială).

Angajamente:

Menținerea investiției: 3 ani
Perioada de implementare

36 de luni


More Projects