Your address will show here +12 34 56 78
POR 2.2

Conditii principale POR 2.2:
• Firma existenta de minim 1 an;
• Firma se incadreaza in categoria IMM (10 – 249 angajati);
• Firma a inregistrat profit din exploatare la sfarsitul ultimului exercitiu financiar;
• Finantare intre 45% si 70%;
• Finantare cuprinsa intre minim 1.500.000 Euro si maxim 6.000.000 Euro.

Ajutor financiar nerambursabil:
• Valoarea ajutorului financiar nerambursabil va fi cuprins intre 1.500.000 Euro – 6.000.000 Euro
• Intreprinderi mici si microintreprinderi: 55% – 70% finantare nerambursabila
• Intreprinderi mijlocii: 45% – 60% finantare nerambursabila

Solicitanti / beneficiari eligibili:
• IMM-urile non-agricole din mediul urban si intreprinderi mijlocii non-agricole din mediul rural:
o cu un istoric de functionare de minim 1 an
o cu profit din exploatare > 0
Locul de implementare a proiectului este situat in:
• in mediul urban (inclusiv sate apartinatoare de orase) pentru IMM non-agricole, exclus microintreprinderi
• in mediul rural pentru intreprinderile mijlocii non-agricole

Criterii generale de eligibilitate POR 2.2 (conditii obligatorii de respectat):
• Nu sunt eligibile investitiile localizate in teritoriul ITI Delta Dunarii si regiunea de dezvoltare Bucuresti Ilfov
• La momentul depunerii solicitantul nu trebuie sa aiba datorii restante la bugetul de stat, nu trebuie sa fie in dizolvare, lichidare sau faliment

Pentru ce poate fi solicitat sprijinul? (Investitiile sprijinite):
• Categoriile de investitii sprijinite prin intermediul acestei prioritati vizeaza:
o Crearea unei noi unitati de productie/prestare servicii, in domeniul de activitate vizat de investitie
o Extinderea capacitatii unei unitati existente, prin cresterea volumului cel putin unui produs/serviciu aferent domeniului de activitate vizat de investitie
o Diversificarea productiei unei unitati existente, prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior in unitate, in domeniul de activitate vizat de investitie.

• Investitii in active corporale:
o Constructia/ modernizarea si extinderea spatiului de productie/ servicii IMM, inclusiv a uilitatilor generale aferente;
o Achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe;
o Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare.

• Investitii in active necorporale:
o Achizitionarea de brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare
o Realizarea de instrumente de comercializare online a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului
o Certificarea/ recertificarea produselor, serviciilor, proceselor
o Certificarea/ recertificarea sistemelor de management al calitatii, al mediului, etc.
o nu este permisa doar achizitia de active necorporale in cadrul proiectului.

Definitie investitie initiala:
• crearea unei unitati
• extinderea capacitatii unei unitati existente, fara schimbarea fundamentala a procesului de productie
• diversificarea productiei unei unitati prin produse care nu au fost fabricate anterior