Your address will show here +12 34 56 78
Energie verde și regenerabilă

Efectul crizei pandemiei a fost neuniform în energie: companiile din utilităţi au fost afectate mai puţin de criză şi au solicitat finanţări pentru investiţii, companiile din industria de petrol şi gaze au fost afectate mai puternic.Priorităţile pentru industria ener­ge­­tică în perioada aceasta sunt digitalizarea şi tranziţia către pro­duse ecologice, în linie cu Convenţia de la Paris sau Green Deal. La fel ca aproape toate sectoarele, in­dustria energetică, care era deja pe un trend de digitalizare, a accelerat procesul de trans­formare digitală. Îți propunem o serie de linii de finanțare pentru eficientizarea proceselor.
  • Text Hover
ElectricUP

Firmele pot obține fonduri nerambursabile decâte 100.000 de euro pentru a-și monta panouri fotovoltaice și stații de încăcare a mașinilor electrice

  • Text Hover
HG 807

Companiile care au o investiţie de minimum 1 milion de euro pot accesa acest grant, pe lângă fonduri europene, Schema de Ajutor de Stat reglementata de HG 807/2014, având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie.

  • Text Hover
FEADR 6.2

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.

  • Text Hover
POR 2.1  

Programul Operaţional Regional 2014-2020 are ca obiectiv principal creşterea competitivităţii economice prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a infrastructurii şi serviciilor. Acesta cuprinde 11 axe prioritare, POR 2.2. fiind a doua axă, de o importanţă majoră în special pentru că vizează îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor – un sector care are un impact semnificativ asupra competitivităţii economiilor regionale.

  • Text Hover
FEADR 6.4

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.

  • Text Hover
POR 2.2

Prioritatea de Investiții 2.1- Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv incubatoare de afaceri.