Your address will show here +12 34 56 78
ElectricUP

Granturi de maxim 100.000 Euro pentru realizarea de parcuri fotovoltaice si achizitia de statii de incarcare electrice.

Obiectiv specific:
 • Finanţarea operatorilor economici IMM-uri si domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice cu o putere cuprinsă între 27 kWp - 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național (denumit în continuare SEN), precum și cel putin a unei statii de reincarcare de 22kW pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare.

Tip apel de proiecte:
 • Apel competitiv, proiectele fiind finantate in ordinea descrescatoare a Coeficientului de performanta a proiectului (CPP).

Cuantumul finanţării:
 • Finanţarea nerambursabilă se acordă, în cuantum de maxim 100.000 de euro, în funcție de puterea instalată, reprezentând maxim 100% din cheltuielile eligibile.
 • Finantarea nerambursabila acordata reprezinta ajutor de minimis.


Criterii de eligibilitate:
Solicitanti eligibili
 • IMM-uri din orice domeniu de activitate mai putin in domeniul productiei primare de produse agricole, prelucrarii si comercializarii produselor agricole, pescuit si acvacultura
 • Operatori economici din domeniul HORECA (CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630, 9329) – SRL, SA, II, PFA, IF
 • Dețin un contract de furnizare a energiei electrice în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea, cu cel puțin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive
 • Valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de finanţare), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte plafonul stabilit
 • Fara datorii restante la bugetul local, impozite si taxe
 • Nu este in procedura de insolventa
 • Fara fapte inscrise in cazierul fiscal

Proiect eligibil
 • Proiectul trebuie sa contina cel putin cheltuieli din categoriile A si B
 • Componentele sistemului de producere a energiei electrice trebuie certificate de un organism acreditat în conformitate cu SR EN/ISO 17065
 • Schema electrică cu protecţiile aferente centralei fotovoltaice de producere a energiei electrice trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice impuse de reglementările ANRE în vigoare
 • Platforma producătorului de echipamente fotovoltaice, trebuie să dispună de opțiunea configurării raportărilor periodice (ex: zilnice, săptămânale, lunare) din care să reiasă producția totală, consumul total, date despre utilizarea componentei de stocare a energiei și alte informații relevante pe baza cărora se poate analiza randamentul finanțării pe perioada de monitorizare
Cheltuieli eligibile:
A. Cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 100 kWp, având ca principale părţi componente:
 1. - panouri fotovoltaice cu o putere însumată instalată de minimum 27 kWp și
 2. maximum 100 kWp , fiecare panou cu o putere minim instalată de 300 Wp
 3. - invertor/invertoare cu o putere însumată instalată de minimum 27 kWp și maximum 100 kWp
 4. - echipamente conexiuni - curent continuu şi/sau curent alternativ;
 5. - structura de montaj a sistemului;
 6. - modul de comunicaţie;
 7. - contor inteligent care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat şi care permite colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic;
 8. - tablou electric curent continuu/curent alternativ.
B. Cheltuieli cu achizitia statiilor de reincarcare de minim 22kW pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in, cu minimum doua puncte de incarcare;
ATENTIE! Cheltuielile din categoria A si B sunt obligatorii.
C. Cheltuielile cu proiectarea (exclusiv taxe, avize și autorizații), montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice, reprezentând maximum 10% din costurile echipamentelor şi instalaţiilor electrice;
D. Cheltuieli de consultanță și management de proiect de maxim 7% din valoarea
totală eligibilă a proiectului;
E. Cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare;
F. Cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea unui sistem de
avertizare/semnalare pentru stația de reîncărcare;
G. 30% din cheltuielile cu achiziția acumulatorilor de stocare (maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor fotovoltaice), opțional.
TVA aferentă cheltuielilor eligibile (pentru neplatitori de TVA)


Cheltuieli neeligibile:
 • Cheltuielile aferente branşamentului la reţeaua de energie electrică nu sunt eligibile pentru finanţarea din Program.
 • Criterii de selectie/departajare:
 • Proiectele vor fi ordonate spre finanțare după Coeficientul de performanță al proiectului (CPP).
 • Pentru departajarea unor solicitanți cu CPP egal, se folosește Puterea însumată AC și DC a punctelor de reîncărcare solicitate pentru instalare prin program de către fiecare solicitant.
 • În situația egalității perfecte după aplicarea ambelor criterii anterioare, solicitanții vor fi departajați în funcție de Valoarea proiectului de fotovoltaice și încărcare prezentat.