Your address will show here +12 34 56 78
Digitalizare IMM
Fonduri nerambursabile de 30.000 euro - 100.000 euro pentru achiziția de diverse dispozitive și softuri de digitalizare a activității.

Această linie de finanțare are un buget total de 100 de milioane de euro și se adresează microîntreprinderilor și firmelor mici și mijlocii din toate domeniile, cu excepția celor de IT.

Eligibilitatea solicitantului


    Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii.    Domeniile de activitate excluse: întreprinderi cu activitate autorizată în sectorul IT, Agricultură, Industria Alimentară.

Valoarea finanțării  

  Între 30.000 - 100.000 euro    Finanțarea nerambursabilă: 90%

Perioada de implementare:  
Max. 9 luni
Activități și cheltuieli eligibile:   

- Cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, dispozitive și echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării aplicației de proiect. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin aplicația de proiect;   
- Cheltuieli aferente realizării rețelei LAN necesară pentru implementarea aplicației de proiect;  
- Cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării aplicației de proiect, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;   
- Cheltuieli aferente achiziționării/realizării unui web de prezentare a companiei;   
- Cheltuieli aferente închirierii unui nume de domeniu nou ".ro" direct de la furnizorul național de domenii ".ro";   
- Cheltuieli aferente închirierii soluției de semnătură electronică;   
- Cheltuieli aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;   
- Cheltuieli aferente achiziționării soluțiilor IT, pentru comertul electronic; 
- Cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propusă spre finanțare și/sau managementul aplicației de proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației de proiect);  
- Cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/ achiziționate și cel care va asigura mentenanța;   
- Cheltuieli de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale în domeniul financiar-contabil) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului aplicației de proiect cu aplicația de finanțare și obiectivele POC).