Your address will show here +12 34 56 78
Construcții

Sectorul de construcții a reprezentat în ultimii ani motorul economiei românești, înregistrând creșteri anuale de peste 30%. Fie că îți dorești să construiești o un nou sediu sau o investiție, fie că lucrezi în domeniul construcțiilor, am selectat o serie de măsuri de investiții, bazate pe fonduri europene.
  • Text Hover
ElectricUP

Firmele pot obține fonduri nerambursabile decâte 100.000 de euro pentru a-și monta panouri fotovoltaice și stații de încăcare a mașinilor electrice

  • Text Hover
HG 807

Companiile care au o investiţie de minimum 1 milion de euro pot accesa acest grant, pe lângă fonduri europene, Schema de Ajutor de Stat reglementata de HG 807/2014, având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie.

  • Text Hover
FEADR 6.2

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.

  • Text Hover
POR 2.1  

Programul Operaţional Regional 2014-2020 are ca obiectiv principal creşterea competitivităţii economice prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a infrastructurii şi serviciilor. Acesta cuprinde 11 axe prioritare, POR 2.2. fiind a doua axă, de o importanţă majoră în special pentru că vizează îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor – un sector care are un impact semnificativ asupra competitivităţii economiilor regionale.

  • Text Hover
FEADR 6.4

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.

  • Text Hover
POR 2.2

Prioritatea de Investiții 2.1- Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv incubatoare de afaceri.