Your address will show here +12 34 56 78
Telecomunicații și IT

Unul dintre cele mai importante sectoare de dezvoltare, este sectorul Comunicațiilor și IT.


Fără acestă industrie, progresul economic nu se poate realiza. Competivitatea în acest


domeniu este esențială, motiv pentru care îți propunem următoarele programe de finanțare.

  • Text Hover
ElectricUP

Firmele pot obține fonduri nerambursabile decâte 100.000 de euro pentru a-și monta panouri fotovoltaice și stații de încăcare a mașinilor electrice

  • Text Hover
HG 807

Companiile care au o investiţie de minimum 1 milion de euro pot accesa acest grant, pe lângă fonduri europene, Schema de Ajutor de Stat reglementata de HG 807/2014, având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie.

  • Text Hover
FEADR 6.2

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.

  • Text Hover
POR 2.1  

Programul Operaţional Regional 2014-2020 are ca obiectiv principal creşterea competitivităţii economice prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a infrastructurii şi serviciilor. Acesta cuprinde 11 axe prioritare, POR 2.2. fiind a doua axă, de o importanţă majoră în special pentru că vizează îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor – un sector care are un impact semnificativ asupra competitivităţii economiilor regionale.

  • Text Hover
FEADR 6.4

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.

  • Text Hover
POR 2.2

Prioritatea de Investiții 2.1- Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv incubatoare de afaceri.